Institutions wiki

 

Kansli

PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
tfn: 02941 51506

Välkommen!

tervetuloa

Institutionen för matematik och statistik är Finlands största universitetsinstitution för matematiska vetenskaper. Institution hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen är lokaliserad i Exactum på Campus Gumtäkt.

Yrken toppar ranking-listan

Finansvärldens toptidning, amerikanska Wall Street Journal, har bland 200 yrken rankat matematikerns yrke nummer ett, aktuarie yrket nummer två och statistikerns yrke nummer tre.

Läs artickeln på Wall Street Journals sidor »»

Forskning

tutkimus

Forskningen inom matematik och statistik ligger på en hög internationell nivå i Helsingfors universitet. Två Finlands Akademis nationella spetsforskningsenheter fungerar vid institutionen, Spetsenheten för analys och dynamik och Spetsenheten för inversionsproblem.

Inom institutionen finns Rolf Nevanlinna institutet, som är ett institut för forskning av tillämpad matematik och statistik.

Studiemöjligheter

opiskelu

michelsson

De senast åren har man satsat mycket på att utveckla undervisningen på Institutionen för matematik och statistik. Flera hundra studerande studerar årligen matematik och statistik som huvud- och biämne på institutionen.

Matematikern hanterar sällan siffror

– Man försöker hålla det så teoretiskt som möjligt, så att man kan tillämpa kunskapen på olika saker, säger Stefan Michelsson, som studerar matematik.